Kontakt

Styrelsen i Brf Bällstagård

 

Ledamot Roger Arekrans 072-272 21 43

Ledamot Sara Ulvhag 073-647 40 40

Ledamot Camilla Davidsson 070-263 63 54

Ledamot John Bitton 08-511 78 807

Suppleant Sonia Nisensjö 070-898 12 68

Suppleant Bo Qvennerstedt 070-626 87 12

Fastighetsskötare:

Föreningens fastighet bebyggdes 1983 av KJ Bygger och består av fyra bostadshus innehållande 40 lägenheter. Till varje lägenhet hör antingen en balkong eller en uteplats. Samtliga lägenheter nås via markplanet. Lägenheterna i överplan har utvändig trappa.